ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΕΣ

Ο ουρανός είναι ένα απέραντο και μοναδικό εργαστήριο για τη μελέτη των φυσικών επιστημών, πάντα σε λειτουργία, διαθέσιμο κάθε φορά για τον καθένα από οπουδήποτε και αν βρίσκεται και στο οποίο λαμβάνουν χώρα κάθε είδους φυσικά φαινόμενα πολλά από τα οποία δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν σε κανένα επιστημονικό εργαστήριο.