ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η περίοδος υποβολής έχει ολοκληρωθεί, καθώς πολύ μεγάλος αριθμός σχολείων έστειλε αίτημα συμμετοχής.